O Krakovici

První zmínky o statku Krakovice jsou datovány roku 1281.

Nesnažíme se ho předělat na „nový penzion a la staré časy“

ale pomalu zachraňujeme jeho původní „já“.

Díky tomu si u nás můžete vyzkoušet, jak se v takovém domě vlastně bydlí. Ve dvoře Vás přivítá zrekonstruovaný trakt s ubytováním, pavlačí a veškerým zázemím. Ale zároveň na vás budou dýchat původní kamenné části stavení a velkolepé obvodové zdi. Ty jsou jedinou vzpomínkou na dobu, kdy ještě stály ostatní části statku, než byly jejich střechy zbořeny a dřevěné krovy použity na stavbu jiných domů. A nepřehlédnete ani spoustu obrovských žulových kamenů, jimiž je dvůr vydlážděn a které tu leží už několik století…

          

A celá tahle soustava budov a zdí, samota, lesy a potok za zády,

tvoří celek s „Genius Loci“, který se v dnešní době těžko hledá.

Samozřejmě se neustále snažíme opravovat další části stavení a zabraňujeme jejich chátrání. Mezi kamennými zdmi, stodolami, u křížku pod lípami  a v okolí potoka udržujeme sekaný trávník a postupně umisťujeme lavičky, aby vynikla krása starého kamene a mystika celého místa.

Časem bychom rádi ozdobili prostředí sochami a výtvarnými díly. Ale díky velkoleposti areálu a citlivosti, se kterou vše provádíme, je to „mravenčí práce na dlouhé časy“…

Ale o to více si všeho ceníme a  jsme s postupem času rádi, že jsme si před pár lety nevzali velké úvěry a celou rekonstrukci neuspěchali.

Stavení by sice dnes zářilo novotou a vyšperkovaností, ale zároveň bychom tím zabili jeho původní já. Protože po několika letech strávených zde a aktivním zapojením do oprav jsem přesvědčena, že duši i celé „Genius Loci“ stavení lze zachovat pouze pomalým návratem k provozu a přizpůsobováním rekonstrukce v závislosti na potřebách stavení. Zkrátka, kousek po kousku a neustálé měnící se plány…

A tak doufám, že při návštěvě u nás pocítíte tu úžasnou atmosféru a dýchne na Vás

část historie a potrhané duše syrového šumavském statku.

A zároveň mu odpustíte spoustu nedokonalostí, protože k němu prostě patří.

Vaše Dora